PTA Committee 2013 - 2014

 

PARENT-TEACHER ASSOCIATION


Principal - Mrs. Prabhavathy AjithkumarPARENT REPRESENTATIVES

Class
Name of Class Representatives
1
Mrs. Pratibha Hemant Desale
2
Mrs. Veeral Kumar
3
Mrs. Shahana Siraj Sonde
4
Mrs. B.G.Meenakshi
5
Mr. Ravikanth Pal
6
Mrs. Usha Samal
7
Mr. Laxman Soun
8
Mrs. Smriti Bhagat
9
Mr. C.Sreekantan
10
Mr. Paloor Vijayan
11
Dr. U.N.Chatterjee


TEACHER REPRESENTATIVES

Class
Name of Class Representatives
1
Ms. Samira Shaikh
2
Mrs. Afreen Kirkire
3
Mrs. Eliza Thomas
4
Mrs. Kalpana Jiddewar
5
Mrs. Mussarat Sarguroh
6
Mrs. Srimona Banerjee
7
Mrs. Prerna Madan
8
Ms. Upasana Duttagupta
9
Mrs. Ritu Sinha
10
Mrs. Nishtha Shrivastava
11
Mrs. Prashasti Goyal
Computer
Mrs. Amrita Dutta
PT
Mr. Dhananjay  Mane